VZH/BH Verkeers Zekere Hond Examen Reglement 2006

Start
VZH Afd. A
VZH Afd. B
IPO/SchH 1
IPO/SchH 2
IPO/SchH 3
SPH 1
SPH 2
UV
Speuren Afd. A
Appèl Afd. B
Manwerk Afd. C
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZH/BH Verkeers Zekere Hond Reglement

Afdeling B

 

Afdeling B: HET PRAKTISCHE GEDEELTE

 

De oefeningen moeten op de openbare weg (straten, wegen of pleinen) met matig verkeer uitgevoerd worden.

Het openbare verkeer mag daarbij niet gehinderd worden.

De oefeningen voor afdeling B worden niet gewaardeerd in punten. Om te kunnen slagen voor dit onderdeel is de

totale indruk van het gedrag van de hond in het verkeer maatgevend.

Het is ter beoordeling van de AK of deze de enkele oefeningen met elke hond apart op de daarvoor uitgezochte

plaatsen uitvoert, dan wel alle honden één oefening laat doen en dan naar de volgende plaats vertrekt voor de

volgende oefeningen.

 

1.       Gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer.

 

a) Uitvoering.

 

De HG volgt met zijn hond in rechte lijn van de keurmeester af.

HG en hond worden tijdens het volgen van achteren ingehaald door een fietser of eventueel een jogger die de hond en zijn geleider rakelings passeert. De fietser belt wanneer hij ongeveer 1 m. achter de hond is.

Op de terugweg worden de hond en HG door een voetganger gesneden. Ook hierbij moet de figurant de oefening

zo uitvoeren dat de geleider en de hond gehinderd worden in hun normale beweging.

 

b) Beoordeling.

 

De hond mag schrikken, maar deze eerste reactie mag niet ontaarden in vluchtgedrag (angst) of bijtgedrag

(agressie). De hond moet als hij schrikt zichzelf herstellen en gewoon verder volgen. Bij angst of agressie wordt

het examen afgebroken.

 

2.       Gedrag in moeilijkere situaties.

 

Hierbij is de medewerking van het publiek noodzakelijk (anders moet men naar een druk bezochte plaats). De HG

met zijn hond neemt een beginpositie in op c.a. 30 pas afstand van een grote groep mensen. In deze groep loopt

ook een geleider met een hond.

 

a) Uitvoering.

 

De groep loopt als een gesloten front recht op de geleider met zijn hond af terwijl de geleider recht op deze groep

(zeg maar winkelend publiek afloopt). Het publiek moet zich zo natuurlijk mogelijk gedragen. Dus gewoon praten en geen aandacht schenken aan de hond. Men mag echter geen vrij baan maken voor de hond. De HG volgt met zijn hond dwars door de groep heen. Na ongeveer 30 pas draaien zowel de geleider als de groep zich om en moet de geleider met zijn hond voor de tweede maal door de groep heen volgen.

 

b) Beoordeling.

 

Als de hond niet door de groep heen wil maar deze duidelijk ontwijkt en zich angstig of agressief gedraagt, moet

het examen worden afgebroken. Wanneer de hond wel in groep gaat maar de meewandelende hond aanvalt moet het examen worden afgebroken. Als de meewandelende hond zich agressief of verdedigend gedraagt en de te beoordelen hond daarop reageert, mag de hond gecorrigeerd worden. Deze correctie dient dan wel effect te hebben en de te beoordelen hond zal zijn reactie meteen moeten staken.
Is dat niet het geval wordt het examen afgebroken.

 

       3 . Reacties op onaangename situaties.

 

a) Uitvoering.

 

De HG neemt zijn aangelijnde hond aan de voet (zit of af positie) en geeft een duidelijk commando “Zit” of “Af” ter

bevestiging. Vervolgens gaat het publiek normaal pratend en niet extra dreigend kort om de HG en de hond heen

staan. Hond en HG worden nauw opgesloten. De HG mag hierbij tegen zijn hond praten. De hond hoeft niet perse te blijven zitten. De HG mag daartoe wel een commando geven. De lijn mag in geen geval strak worden gehouden.

 

b) Beoordeling.

 

Het wat onrustig zijn, bedrukt zijn, gaan zitten of staan is nog toegestaan.

Wanneer de hond uit de groep wilt (vlucht) of gromt (agressie), moet het examen worden afgebroken.

 

       4 . Reactie op andere honden.

 

Uitvoering

 

Alle deelnemers staan met hun honden op een rij met het front naar de keurmeester met een onderlinge afstand

van ongeveer 2 m. De honden staan onder appèl. Elke HG (één voor één) volgt op aanwijzing van de keurmeester met zijn hond zig-zag door en langs de honden. (Wanneer er niet voldoende deelnemers zijn dan dienen er figuranten te worden ingezet).

 

b) Beoordeling.

 

De hond die uitvalt of zich agressief gedraagt naar de andere honden wordt van verdere deelname uitgesloten.

 

5. Gedrag van de voor korte tijd alleen gelaten aangelijnde hond.

 

a) Uitvoering.

 

Alle honden worden op ruime afstand van elkaar vastgelegd en de HG’s verdwijnen uit het zicht van de honden.

(de honden mogen afliggen maar dit is zeker niet verplicht)

Als de honden het nakijken van de geleider hebben opgegeven gaat de AK of een assistent op afstand van de hond staan. Wanneer de hond hen opmerkt loopt de keurmeester of de assistent, in strakke lijn, recht in de richting van de hond en passeert deze op korte afstand. Er moet stevig worden doorgestapt maar oogcontact moet worden vermeden.

Na enige tijd komt een figurant met een hond en wandelt langs de alleen gelaten honden. De figurant loopt tussen

de beide honden in en passeert de alleen gelaten honden op een afstand tussen min. 2 en max. 3 m. Hierna mogen de geleiders de honden ophalen.

 

b) Beoordeling.

 

Een beetje onzeker of onwennig is niet fout. Als een hond nieuwsgierig is en/of snuffelend in de lijn staat of hangt

is dat niet foutief. Honden die zich niet laten passeren maar daar agressie tonen (blaffend of grommend naar de

naderende persoon) worden uitgesloten. Honden die willen vluchten (strak achteruit in de lijn hangend) worden

uitgesloten. Honden die fel en agressief uitvallen naar de andere hond moeten worden uitgesloten.

 

Naar Boven

 

    

Deze website is voor het laats bijgewerkt op: woensdag 04 mei 2011