Manwerk SchH/IPO Afd. C

Start
VZH Afd. A
VZH Afd. B
IPO/SchH 1
IPO/SchH 2
IPO/SchH 3
SPH 1
SPH 2
UV
Speuren Afd. A
Appèl Afd. B
Manwerk Afd. C
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manwerk algemeen

 

Als eerste wil ik duidelijk stellen dat het pakwerk wat binnen de VDH gedaan wordt totaal anders is dan het pakwerk bij de KNPV. De twee programma's zijn totaal niet te vergelijken. Eén groot verschil is dat bij de VDH de hond geleerd wordt om op een bijtarm te bijten. Dit is ook de ENIGE plaats waar de hond mag bijten.
Indien er in het onderstaande stuk over stokslagen geschreven wordt houdt dat in dat er tijdens het programma door de pakwerker stokslagen gegeven wordt aan de hond. Deze slagen gebeuren met een softstok en worden op de beschermde delen van het lichaam van de hond geplaatst. Normaal gesproken kan een hond (zeker één die goed is opgebouwd) hier zonder probleem tegen.
Als er over dreiging gesproken wordt houdt dat stemdreiging in, waarbij de pakwerker schreeuwende/verjagende geluiden maakt, en of stokdreiging waarbij er met de bovengenoemde softstok gedreigd wordt zonder de hond daarbij te raken.

Het onderdeel pakwerk binnen de VDH bestaat uit 3 niveaus. Het SchH 1, SchH 2 en SchH 3. Hetzelfde als de onderdelen speuren en appèl. Om op een examen of wedstrijd te slagen moet er minimaal 70 punten worden behaald. (dit moet minimaal 80 punten zijn voor een eventuele fokgeschiktheids keuring)
Ook wordt de drang tot inzet, moed en belastbaarheid getest en beoordeeld tijdens het pakwerk. Voor alle programma's geldt dat de hond los dient te volgen.
Het SchH 1 programma bestaat uit het revieren van twee verstekken waarbij in het tweede verstek de pakwerker staat. Bij de pakwerker aangekomen moet de hond dit aangeven door te gaan blaffen. Dit blaffen moet aanhoudend zijn. Tevens moet de hond constant de pakwerker in de gaten houden. Dit onderdeel komt ook in het SchH 2 en SchH 3 programma terug. Bij het SchH 1 programma moet de zgn. overval gedaan worden. Hierbij moet de geleider met zijn/haar volgende hond naar een verstek volgen waarna op teken van de keurmeester de pakwerker tevoorschijn komt en een "overval" op de hond doet. De hond moet hard en vol inbijten. Tevens krijgt de hond hier twee stokslagen. Nadat de pakwerker stil staat moet de hond loslaten. Hierbij mag het commando LOS gebruikt worden door de geleider. Dit laatst komt steeds weer terug in alle niveaus van het pakwerk. Hierna volgt het afstand stellen. Dit is de oefening waarbij de hond op grote afstand los naar de pakwerker gestuurd wordt en zijn aanval moet pareren. Ook hierbij moet de hond na het stilstaan van de pakwerker los laten.
Na deze oefening moet de geleider de pakwerker naar de keurmeester begeleiden waarna het pakwerk beëindigd wordt. Tijdens het gehele programma moet de hond te allen tijden onder appèl staan van de geleider. Een hond die niet lost ZAKT onherroepelijk; een hond die niet in de hand van de geleider is ook.
Het SchH 2 programma bestaat uit 4 verstekken revieren. Hierna volgt wederom het aanblaffen in het verstek waar de pakwerker staat. De hond moet nu uit het verstek geroepen worden en aan de linkerkant van de geleider gaan zitten. Hierna wordt de pakwerker uit het verstek geroepen en gefoulieerd. Op teken van de keurmeester vlucht de pakwerker weg en moet de hond deze vlucht verhinderen. Dit is wederom door goed en hard en vol in te bijten. Nadat de pakwerker stil staat moet de hond lossen. Na enkele tellen wordt er een overval op de hond gedaan door de pakwerker waarbij ook twee stokslagen gegeven worden. Na het lossen gaat de geleider naast de hond staan en volgt er het zgn. rugtransport. Dit houdt in dat de pakwerker voor de combinatie loopt en op 5 meter gevolgd wordt door geleider met hond. Op teken van de keurmeester volgt een overval op de geleider die de hond moet pareren. Na het gevecht en lossen volgt zijtransport naar de keurmeester. Hierna moet de geleider wederom naar het einde van het veld lopen waarna het afstand stellen volgt. Nadat deze oefening is afgelopen moet de geleider met hond de pakwerker naar de keurmeester brengen waarna het programma afgelopen is.
Het SchH 3 programma is identiek hetzelfde als het SchH 2 maar er volgt na het lossen, na het afstand stellen, nog een overval op de hond waarbij er wederom twee stokslagen gegeven wordt.

Ondanks het feit dat dit het spectaculairste onderdeel binnen de africhtingsport is, moet de hond tegenwoordig goed onder appèl staan. Men kan het niet meer permiteren om de hond niet meer onder appèl te hebben. Ook is het zo dat men te allen tijden met sport bezig is en dat agressiviteit ook niet gewenst is.
Voordat men eender welk pakwerk examen doet, moet de hond in het bezit zijn van het VZH diploma.
Tevens is men afhankelijk van een pakwerker. Bij de andere onderdelen is men "alleen" bezig, maar tijdens het pakwerk moet men een pakwerker hebben.
Binnen de VDH kan men op examens en of wedstrijden alleen pakwerk doen indien men in het bezit is van een pakwerkerslicensie. Deze kan men behalen door speciaal daarvoor georganiseerde examens. Deze volgen meestal op de zgn. pakwerkerscursus.
Er bestaan drie soorten pakwerkerslicensies t.w. kringgroeppakwerker, wedstrijdpakwerker en all-round pakwerker.
De eerste mag op alle examens het pakwerk verrichten, maar niet op wedstrijden. De wedstrijdpakwerker mag op examens en wedstrijden als pakwerker fungeren maar niet op de hoofdevenementen.
De all-round pakwerker mag op alle evenementen het "pak aan doen". Het is echter wel zo dat ook de pakwerker beoordeeld wordt en dat deze ook aan eisen en kwalificaties moet voldoem om de licentie te behouden.

 

Naar Boven

 

Deze website is voor het laats bijgewerkt op: woensdag 04 mei 2011